Pas a pas: extensió d’efectes per compatibilitzar l’advocacia

Número: 83/2017
Data: 14/06/2017
Títol: Pas a pas: extensió d’efectes per compatibilitzar l’advocacia