Acord signat! Acord en suspens?

Número: 82/2017
Data: 09/06/2017
Títol: Acord signat! Acord en suspens?