E-12/2017 Aigua calenta a les dutxes de les noies de l’ARRO