Arxivada la causa de les eleccions sindicals 2011

Número: 72/2017
Data: 18/05/2017
Títol: Arxivada la causa de les eleccions sindicals 2011