E-69/16 Petició de convocatòria de reunió mesa d’ordre públic