E-77/16 Estacionament dels vehicles de l’ARRO a l’ISPC