Passa el temps i les rates tornen

Número: 56/2017
Data: 25/04/2017
Títol: Passa el temps i les rates tornen