En relació a l’endarreriment de convocatòries

Número: 47/2017
Data: 29/03/2017
Títol: En relació a l’endarreriment de convocatòries