Seguretat d’Esdeveniments i Espectacles, una visió integral