En relació als fets de Rubí

Número: 131/2016
Data: 16/12/2016
Títol: En relació als fets de Rubí