Aturada la proposta dinstrucció de 2a activitat

Número: 71/2016
Data: 14/07/2016
Títol: Aturada la proposta d’instrucció de 2a activitat

C-71 Aturada proposta instruccio 2a activitat