MÀSTER I POSTGRAUS EN CRIMINALÍSTICA

Benvolgut / benvolguda,

Ens complau presentar-te els programes de l’àrea de Criminalística i Ciències Forenses que la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, impartirà el proper curs 2016 – 2017:

MÀSTER I POSTGRAUS EN CRIMINALÍSTICA
El Màster en Criminalística constitueix una resposta a la necessitat actual d’una formació universitària en les tècniques avançades de les ciències forenses incorporant les darreres aplicacions informàtiques. Està especialment dissenyat per a facilitar una instrucció superior i alhora de pràctica sobre la preparació, valoració i emissió dels dictàmens científics a les principals especialitats forenses.

Proporciona el coneixement i ús de sistemes de Infoanàlisi que perfeccionen i agiliten l’actuació pericial, per això un 50% d’aquest màster és principalment pràctic i s’imparteix amb ajuda de tecnologia avançada i laboratoris especialitzats a fi de que l’alumne es familiaritzi amb els nous recursos tècnics.

En aquest programa professional s’incideix especialment en tot tipus de casos pràctics, de vivència actual i també d’altres seleccionats especialment per a la major i més ràpida assimilació de l’alumne, introduint-lo des de l’inici en l’experiència real de la criminalística i atorgant-li una capacitat per a poder emetre informes d’orientació en la investigació criminal, específics d’identificació o propis de l’àrea de procedència de l’alumne.

Objectius
• Capacitar i formar alumnes per treballar conjuntament amb el Departament de Justícia i ser designats pels jutjats i tribunals com Criminalistes i Pèrits Judicials per actuar com a tal, amb capacitat per recopilar proves i recollir-les en informes pericials i defensar-los en els processos judicials, integrant recursos i sumant mètodes i tècniques (Investigació lofoscòpica i balística, enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses) per arribar a un dictamen global combinat.
• Especialitzar-se en els temes de documentología forense o documentoscòpia i específicament en assumptes on es pugui discutir un possible plagi, coneixent els principis de la propietat intel·lectual i industrial, i realitzant el dictamen documentoscòpics de documents impresos, marques i patents.
• Capacitar per a la investigació lofoscòpica i balística, aplicant l’Enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses, utilitzant les capacitats dels laboratoris Tecnològics: fotografia i vídeo, balística-Traces instrumentals, grafoanàlisi i perícia cal·ligràfica judicial, Biomètrics, informàtica forense.

Destinataris
Membres de la Seguretat Pública, Criminalistes, Detectius, Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels Registres Públics, Corredors de Comerç, Professors, Biòlegs, Químics, Pèrits Judicials titulats, responsables i especialistes de la Seguretat Privada, informàtics, lingüistes.

Titulacions i Metodologia
El Màster en Criminalística s’imparteix al llarg de dos cursos acadèmics:

1er Curs: Postgrau de Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses (30 ECTS)

2n Curs: Postgrau de Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS) amb l’opció a especialitzar-se en “Conseller en Ciències Forenses” o en “Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial“.

Projecte Final de Màster (10 ECTS)

Calendari i Horari:
Aquest màster s’imparteix en modalitat semi-presencial els dissabtes de 10.00 a 14.00 des de gener de 2017 a novembre de 2018.

Ubicació:
“Casa Convalescència” Hospital Sant Pau. Sant Antoni Maria Claret 171 (Cantonada Carrer St. Quintí) Barcelona.

Programa:
1r Postgrau: Infoanàlisi i Tècniques avançades en Ciències Forenses (30 ECTS)

• Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial (6 ECTS)
• Recerca lofoscopia i balística (6 ECTS)
• Grafística forense i documentoscòpia (6 ECTS)
• Enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses (6 ECTS)
• Medicina i psicologia, biologia-química forenses (6 ECTS)

2n Postgrau: Policia Científica i Intel·ligència criminal (30 ECTS)

Intel·ligència Criminal (Mòdul comú 15 ECTS)
• Organització, intel·ligència i valoració criminal
• Informàtica forense
• Laboratori tecnològic
• Fotografia i vídeo
Conseller en Ciències Forenses (Optativa 15 ECTS)
• Laboratori tecnològic
• Balística-Traces instrumentals
• Laboratori de ciències forenses, medicina legal, grafoanàlisi i perícia cal·ligràfica judicial
• Sistemes avançats en identificació biomètrica

Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial (Optativa 15 ECTS)
• Àmbit jurídic de la criminalística o perícia judicial especialitzada
• Dret aplicat a la documentoscòpia i al peritatge en propietat intel·lectual i industrial
• Peritatge criminalístic especialitzat
• Dictamen documentoscòpic de documents impresos, marques i patents
• Peritatge dels principals formats i dissenys objecte de plagi

Projecte final de màster (10 ECTS) Optativa

Direcció acadèmica
Francesc Viñals i Carrera i Mariluz Puente Balsells: Directors fundadors i autors del programa a la UAB. Autors de la principal bibliografia universitària en Grafística-Documentoscòpia i Grafoanàlisi (www.policiacientifica.org)

Inscripció
Preu total del màster: 4.620 euros (inclosa la preinscripció).
Preu dels postgraus per separat: 1.980 euros (inclosa la preinscripció).

Finançament:
– Sense comissió d’obertura quan es paga en 2 vegades (60% en formalitzar la matrícula i 40% al febrer)
– Amb una petita comissió d’obertura quan es fracciona el pagament a partir de 3 vegades fins a un màxim de 9 quotes.

En el cas d’alumnes estrangers que ens sol·licitin una carta d’acceptació per al consolat o altres organismes és necessari el pagament avançat de 950 € (quantitat que es descomptarà del total de l’import).

Inscriu-te
Enllaços d’interès:
Díptic informatiu del Màster
Pàgina web UAB info primer any
Pàgina web UAB info segon any
Pàgina web EPSI
Criminalística
Intel·ligència Criminal
Grafoanàlisi Europea
Ocupació, licitacions i beques
AUDIOVISUAL (Criminalística & Ciències Forenses).

Contacta amb nosaltres al 935817449
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/formaciocontinauda

Copyright © 2015 UAB Formació Continuada – Fundació UAB, Tots els drets reservats.
Estàs rebent aquest missatge perquè prèviament has facilitat les teves dades a UAB Formació Continuada – Fundació UAB.
UAB Formació Continuada – Fundació UAB
Edifici Blanc. Vila Universitària.
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra, Barcelona 08193
Spain

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, us informem que les dades personals utilitzades per a l’enviament d’aquesta comunicació formen part d’un fitxer de dades de caràcter personal del qual n’és responsable la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de proporcionar informació relativa a les activitats docents que es duen a terme a les escoles. En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació UAB (Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, 08193-Cerdanyola del Vallès, Barcelona), o bé a l’adreça electrònica formacio.continuada.fuab@uab.cat, mitjançant un escrit amb fotocòpia del document d’identitat.
En compliment del que disposa l’art. 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en cas que vulgueu revocar el consentiment prestat envieu un missatge a l’adreça electrònica formacio.continuada.fuab@uab.cat amb el següent text a l’assumpte: “NO ACCEPTO CORREUS ELECTRÒNICS, O ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA EQUIVALENT, DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.”