CURS: DECLARACIÓ I PREPARACIÓ DE JUDICI, EINES I ESTRATÉGIES D’ACCIÓ

FUAB - EPSICurs preparacio judicis

Destinataris

Els curs està dirigit a:

 • Professionals de la seguretat privada i pública.
 • Membres de les forces i cossos de seguretat.
 • Psicòlegs, criminòlegs, periodistes.
 • Interessats en seguretat i prevenció.

Objectius i competències

Aquest curs servirà per dotar als alumnes de:

 • La preparació prèvia abans de qualsevol vista.
 • Durant la declaració en la vista oral, mitjançant les tècniques per realitzar eficaçment una declaració, reconeixent les variables que intervenen, així com les tècniques que utilitzen els advocats per desacreditar el testimoni, i aconseguir potenciar els efectes de la declaració com a imputat.
 • Identificar les tècniques per afrontar les declaracions judicials.
 • Prendre consciencia de la importància de totes les fases del procés.
 • Analitzar les variables que incideixen en un procés judicial abans, durant i després de una declaració, per tal de poder incidir sobre elles.
 • Enumerar les estratègies que utilitzen els advocats quan fan preguntes en les sales de vista.
 • Entendre el pes que té la pressió mediàtica en qualsevol procés judicial.
 • Prendre consciencia de la importància de preparar la seva declaració.
 • Adquirir les eines per actuar eficaç i eficientment en les sales de vistes.
 • Perfeccionar les habilitats per afrontar qualsevol judici.

Programa del curs

Part teòrica
– L’investigat: els diferents estatus dins del procés i l’interrogatori.
– El/la testimoni: La coexistència d’aquesta condició amb processal amb la condició de perjudicat o ofès pel delicte.
– El pèrit i la cuasipericial.
– Especialitats dins dels judicis amb jurat.
– Elaboració de la sentència per part del jutge.

La pressió i la influència mediàtica a l’hora de enfrontar-se a un procés penal
-Anàlisi de vídeos i notícies de premsa relacionats amb la temàtica.

Elaboració d’un interrogatori
– Punt de vista des de la perspectiva de la defensa.
– Punt de vista des de la del fiscal o acusació particular.

La Anàlisi de relació de sentències on es condemna i s’absol per diferents delictes

La preparació de la vista, prèvia a l’entrada en la sala
– La preparació de la declaració (atestat).
– La importància de la primera impressió i la imatge personal.
– Les variables externes que són claus en tot procés (jutge, advocats, fiscals, companys…)
– L’autocontrol i les tècniques d’afrontament.

La declaració dins la sala
– Interpretació de la conducta verbal, no verbal i vocal en les declaracions.
– Tipus de preguntes i estratègies, que utilitzen les advocats, per desestabilitzar.
– Consells a donar a la declaració.

La post declaració
– Indicadors a tenir presents per millorar.
– Estratègies de afrontament per posterior judicis.

CONTINGUT PRÀCTIC
Anàlisi de casos plantejats en suport de vídeo i documental.

Docents

 • Francesc Gómez Macià: Psicòleg. Director de seguretat.
 • Pilar Martin Agraz: Advocada d’assessoria jurídica del Departament d’Interior.

Dates, horaris i pagaments

Aquest curs es realitza en un format semipresencial amb una durada de 30 hores, distribuïdes de la següent forma:

 • 3 hores presencials: presentació del curs i introducció de conceptes.
 • 10 hores tutoritzades on-line: mitjançant documentació penjada a la intranet de la EPSI o entregats en format electrònic.
 • 4 hores visites i pràctiques formatives. L’alumne passarà per diferents rols (advocat defensor, declarant-investigat, advocat acusació). Presencial.
 • 7 hores de treball d’anàlisi personal de material de treball videogràfic.
 • 4 hores participació Fòrum.
 • 2 hores pràctiques avaluatives.

El curs s’inicia el 18 de maig i finalitza el 22 de juny, s’imparteix presencialment, els dies 18 de maig de 18h a 21h, el 8 de juny de 17h a 21h i el 22 de juny de 18h a 20:30h.
El preu és de 160€, i de 130€ per a alumnes i ex-alumnes EPSI, afiliats SAP-UGT i IPA, i funcionaris de presons.


Inscriu-t’hi