Demanem la justificació normativa del nou sistema de guàrdies a les Ui (RP Girona)

Número: 6/2016
Data: 29/01/2016
Títol: Demanem la justificació normativa del nou sistema de guàrdies a les Ui (RP Girona)

C-6 Demanem la justificacio normativa del canvi de sistema de guardies a la Rp GironaE-5 Nou sistema de treball per al torn de nit a la RPGirona