Continua la irracionalitat: es planifica formació de Codi Penal en setmana de festa

Número: 117/2015
Data: 19/06/2015
Títol: Continua la irracionalitat: es planifica formació de Codi Penal en setmana de festa

C117 PLANI FORMACIO CODI PENAL CAP SETMANA_pagenumber.001