Petició de vot per correu. Normativa que el regula

Per les característiques de la feina policial, i per tal de garantir el màxim de participació per part del col·lectiu, el SAP demana a tots els seus afiliats que garanteixin la seva participació en les eleccions efectuant el vot per correu.

A CONTINUACIÓ US FEM ARRIBAR LA NORMA QUE REGULA LA PETICIÓ DE VOT PER CORREU A LA PGME.

Si voleu més informació us podeu adreçar als vostres delegats.

DECRET 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d’esquadra al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives – Article 34