Curs d’Esdeveniments i espectacles, una visió integral.

Esdeveniments i espectacles, una visió integral

Objectius del curs

–         Analitzar les funcions, responsabilitats, tècniques i organització dels serveis en esdeveniments i espectacles.

–         Conèixer a totes les figures implicades i la seva funció dins grans esdeveniments.

–         Dominar els principis i normes jurídiques en el desenvolupament de la tasca.

–         Conèixer els mitjans tècnics actius i passius i les seves aplicacions.

–         Integrar a totes les parts i dotar de coneixements més amplis amb l’aportació de totes les figures que intervenen.

–         Dotar de coneixements legislatius per poder gestionar els serveis.

 Coordinació

Sr. Francesc Gómez Macià.

E-mail: francesc.gomez.macia@uab.cat

Tel. 935817177 / 663090897 (directe escola)

 Durada

34 hores (presencials)

 Dates

Inici:14 d’abril del 2015

Finalització: 9 de juny del 2015

Març: 25

Abril: 14-21-28

Maig: 5-12-19-26

Juny: 2-9

Horaris

Dilluns a dimecres tardes.

16:00 a 20:00 hores (9 tardes)

Dirigit a:

Professionals de la Seguretat Privada i Pública.

Interessats en Seguretat i Prevenció.

Matriculació:

Omplir el full d’inscripció adjunt i enviar a: formació.continuada.epsi@uab.cat

Ingressar:

300,00 euros / 250,00 euros (preu especial per alumnes EPSI, SAP-UGT – funcionaris -).

Informació i Inscripció:

Escola  de Prevenció i Seguretat Integral

Telèfon: 93 5817191  / Fax: 93 5817471

E-mail: gemma.llonch@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org/

Retornant el full d’inscripció que adjuntem i un cop admès  fer l’ingrés de la matrícula a la següent entitat bancària tindreu feta la reserva del curs:

2013 0692 82 0201956247 de la Caixa de Catalunya.

Restem a la vostre disposició per a qualsevol aclariment.
Gemma Llonch

Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat integral
93 581 71 91 / 71 77 / 70 42
www.seguretatintegral.org

Doc_esdevenimentsiespectacles_pagenumber.001  CALENDARI CURS D' ESDEVENIMENTS I ESPECTACLES 3ª EDICIO 2015_pagenumber.001  Preinscripció EPSI 2015  CURS D'ESDEVENIMENTS I ESPECTACLES_pagenumber.001