Presentació i lliurament d’escrit amb annex normatiu al Department d’Interior perquè es reguli la PREVENCIÓ DE RISCOS DE SALUT LABORAL als cossos de policia de Catalunya

Número: 37/2015
Data: 09/02/2015
Títol: Presentació i lliurament d’escrit amb annex normatiu al Department d’Interior perquè es reguli la PREVENCIÓ DE RISCOS DE SALUT LABORAL als cossos de policia de Catalunya

C37 regulació de prevenció de riscos laborals a les policies de Catalunya_pagenumber.001